Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Nhật N4

Ngữ pháp N4 sách mimi bài 9Ngữ pháp N4 sách mimi bài 9

Mời các bạn tiếp tục học 5 cấu trúc Ngữ pháp N4 sách mimi bài 9.

 Ngữ pháp N4 sách mimi bài 9

Cấu trúc số 41

でも

Cách chia :

N+でも

Ý nghĩa : Ngay cả…cũng

Dùng để nêu ra một ví dụ tiêu biểu nhằm nhấn mạnh một sự vật, sự việc nào đó.

 Ví dụ minh họa :

この問題はやさしいから、小学生でもできるでしょう
このもんだい は やさしいから、しょうがくせいでも できるでしょう
Vì câu hỏi này đơn giản, cho dù là học sinh tiểu học cũng có thể làm được

Cấu trúc số 42

のようだ

Cách chia :

N の / V普通形 + ような + N

Ý nghĩa :

Giống, giống như. Mẫu này dùng để so sánh ví von 2 sự vật hiện tượng với nhau, có tính chất tương tự nhau.

Ví dụ minh họa :

まだ2月なのに、今日は暖かくて春のようです
まだ2がつなのに、きょうは あたたかくて はるのようです
Mới tháng 2 vậy mà hôm nay trời ấm cứ như là mùa xuân vậy

Cấu trúc số 43

ことがある

Cách chia :

Vる + ことが(も)ある

Ý nghĩa :

Đôi khi cũng có〜
Diễn tả 1 việc nào đó đôi khi cũng xảy ra

Ví dụ minh họa :

A :「晩ごはんは自分で作るのですか」(「ばんごはん は じぶんで つくるのですか」) 「Bạn tự nấu cơm tối hả」
B :「ええ、でもたまに、外食することもあります」(「ええ、でも たまに、がいしょくすることもあります」) 「 uhm , nhưng mà đôi khi mình cũng có ăn ở ngoài」

Cấu trúc số 44

のだ

Cách chia :

V普通形 /Aい/Aな/Nな + のだ

Ý nghĩa :

Dùng khi người nói muốn xác nhận hoặc yêu cầu người nghe giải thích, cung cấp thêm thông tin về việc gì đó. Thường nhấn mạnh sự quan tâm vào 1 việc gì đó

Ví dụ minh họa :

「きのう、どうして休んだのですか」(「きのう、どうして やすんだのですか」) 「Ngày hôm qua sao nghỉ vậy」
「頭が痛かったのです」(「あたま が いたかったのです」) 「 Vì tôi bị nhức đầu 」

Câu tiếng Việt Không sử dụng のです cũng được, nhưng sẽ không bao gồm hàm ý người hỏi muốn, tò mò về lý do ngày hôm qua nghỉ.

Cấu trúc số 45

Cách chia :

Lượng từ + も

Ý nghĩa :

Tới tận… Biểu thị người nói cảm thấy số lượng đó là nhiều

Ví dụ minh họa :

ここはコーヒーがおいしくて有名なんですが、1杯1000円もします
ここはコーヒーが おいしくて ゆうめいなんですが、いっぱい1000えんもします
Cà phê ở đây vừa ngon vừa nổi tiếng. Nhưng mà 1 ly tới 1000 yên lận

Trên đây là nội dung các cấu trúc Ngữ pháp N4 sách mimi bài 9. Các bạn có thể sang bài tiếp theo tại đây : ngữ pháp N4 sách mimi bài 10. Hoặc quay trở lại danh mục tổng hợp ngữ pháp N4.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *