Ngữ pháp N4 bài 12

Ngữ pháp N4 bài 12
Ngữ pháp N4 bài 12

Mời các bạn học tiếp 5 cấu trúc ngữ pháp N4 bài 12 theo sách Shin Kanzen master.

Ngữ pháp N4 bài 12

Cấu trúc số 56

~んです

Cách chia :

V (thể ngắn)+んです
Aい+んです
Aな+んです
N+な+んです

Giải thích ý nghĩa :

đấy là vì…Thường dùng trong văn nói dạng lịch sự của んです là のです

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.しばらく連絡(れんらく)しないのはいそがしいんです。
Đã lâu rồi không liên lac vì tôi bận quá.

2.そんなことしてもいいのは夫(おっと)なんです。
Làm việc như thế cũng không sao vì anh ta là chồng tôi.

Cấu trúc số 57

~(あいだ)に~

Cách chia :

Vている+あいだに
N+あいだに

Giải thích ý nghĩa :

Trong khi, trong lúc. Hành động phía sau xảy trong quá trình diễn ra hành động thứ nhất

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(あか)ちゃんが寝(ね)ている間(あいだ)に掃除(そうじ)をした。
Tôi đã dọn dẹp trong lúc em bé đang ngủ

2.(わか)いころの間(あいだ)に多(おお)くのところへ行(い)きたい
Tôi muốn đi nhiều nơi trong lúc đang còn trẻ

Cấu trúc số 58

~予定

Cách chia :

Vる+予定
Nの予定

Giải thích ý nghĩa :

có dự định, kế hoạch

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.来年(らいねん)留学(りゅうがく)する予定(よてい)がある。
Tôi có dự định sang năm đi du học.

2.市役所(しやくしょ)からその建物(たてもの)を立(た)てる計画(けいかく)の予定(よてい)があった。
Từ phía uỷ ban thành phố đã có kế hoạch xây dựng toà nhà đó.

Cấu trúc số 59

Vさせられる sai khiến bị động (使役受身)

Cách chia :

V nhóm I: hàng い →hàng あ rồi thêm せられる

V nhóm II: bỏ る thêm させられる

V nhóm III: する→させられる. 来る→こさせられる

Giải thích ý nghĩa :

Thể bị động sai khiến: bị bắt làm gì

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

  1. 私わたしはご飯はんを食たべさせられた。
    Tôi bị bắt ăn cơm.

2.掃除そうじをさせられちる。
Tôi bị bắt dọn nhà.

Cấu trúc số 60

Vさせる thể sai khiến

Cách chia :

V nhóm I: Vないない+せる

V nhóm II: Vます( bỏ ます)+させる

V nhóm III: する→させる . 来る→こらせる

Giải thích ý nghĩa :

thể sai khiến: bắt ai làm gì: cho phép ai làm gì

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(はは)は私(わたし)を学校(がっこう)に行(い)かせた。
Tôi đã bị mẹ bắt đến trường.

2.店長(てんちょう)は店員(てんいん)に休(やす)ませてあげた。
Cửa hàng trưởng cho phép nhân viên nghỉ.

Trên đây là nội dung 5 cấu trúc ngữ pháp N4 bài 12. Mời các bạn tiếp tục học bài tiếp theo tại đây : ngữ pháp N4 bài 13. Hoặc quay trở lại danh mục tổng hợp : ngữ pháp N4.

Chúc các bạn luyện thi N4 hiệu quả !

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: