Tổng hợp cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật

Tổng hợp cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật

Tổng hợp cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng NhậtXin chào các bạn, trong bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin tổng hợp lại các cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 1

あるいは(aruiha)

Cách kết hợp:N1(か)あるいはN2

Diễn tả ý nghĩa ‘hoặc là … hoặc là…”. Mang ý nghĩa rẳng N1 cũng được mà N2 cũng được. Hãy chọn 1 trong 2 cái”. Ngoài ra còn mang ý nghĩa “Chỉ cần đáp ứng được N1 hoặc N2 là được”.

Ví dụ

あるいはってください。
Hãy mang chứng minh thư hoặc thẻ học sinh.

あるいはただししてください。
Hãy liên lạc với thầy Nomura hoặc thầy Tadashi.

Chú ý: Đây là cách diễn đạt dùng trong văn viết hoặc lối nói trang trọng”. Tương tự nó thì còn nhiều kiểu câu khác như 「N1かN2」、「N1またはN2」、「N1もしくはN2」. Trong ngôn ngữ nói thường ngày thì thường dùng 「N1かN2」

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 2

か…か (ka…ka)

Cách dùng 1

Cách kết hợp:
NかNか
Aな+か+Aな+か
Aい+かAい+か
VかVか

Diễn tả ý nghĩa “chỉ có N1 hoặc N2 là thích ứng”.

Ví dụ

暇なでいいです。
Ngày rảnh rỗi là thứ bảy hoặc thứ năm thì được.

Chú ý: Trong trường hợp tính từ và động từ thì có thể dung phối hợp với dạng phủ định. Ngoài ra thì cũng có thể liệt kê nhiều hơn hai sự vật.

Cách dùng 2

Cách kết hợp:Nか+từ nghi vấn+か

Nêu lên những sự vật chủ yếu để làm ví dụ, mang ý chọn lựa.

Ví dụ

は帽かにしましょう。
Đồ lưu niệm thì chọn mũ hoặc một thứ gì đó thôi.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 3

か…ないか (ka…naika)

Cách kết hợp:Thể thông thường+か+Thểない+か

Diễn tả ý nghĩa “có…hay không”.

Ví dụ

するかしないかめてください。
Hãy nhanh chóng quyết định xem có tham gia hay không đi.

いいかよくないか評判してください。
Hãy đánh giá xem có tốt hay không.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 4

かどうか (kadouka)

Cách kết hợp:
N+なのかどうか
Aな+のかどうか
Aい+かどうか
động từ thể ngắn+かどうか

Ví dụ

Dùng để diễn tả sự phán đoán có hoặc không.

さんのことはっているけど、ベトナムへったがあるのかどうかはりません。Matsumoto thì tôi biết nhưng ông ấy đi Việt Nam hay chưa thì tôi không biết.

さんがが嫌いかどうかはらない。
Kaneko có ghét cá hay không thì tôi không biết.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 5

それとも (soretomo)

Cách kết hợp:
N1それともN2

Diễn tả ý nghĩa “N1 hay N2”. Dùng với hàm ý đưa ra hai khả năng và hỏi ý kiến người nghe chọn 1 trong 2 khả năng đó.

Ví dụ

フランスケーキ?それとものケーキ?
Bánh ngọt Pháp? Hay là bánh Nhật?

どれがいいか。いシャツ、それともいシャツ?
Cậu thấy cái áo sơ mi màu đỏ hay là cái màu xanh đẹp hơn?

Chú ý: Cấu trúc này không dùng trong trường hợp chỉ thị đối phương phải làm gì. Cũng dùng trong trường hợp phân vân không biết nên chọn cái nào. Ở trường hợp này thì có thể dùng 「あるいは」thay thế.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 6

ほうがましだ (hougamashida)

Cách kết hợp;
Nのほうがましだ
Aな+なほうがましだ
Aい+ほうがましだ
Vほうがましだ

Diễn tả rằng giữa hai sự việc không tốt đẹp gì với người nói thì người nói đã chọn sự việc thứ 2 một cách không mãn nguyện lắm.

Ví dụ

A:「宿をやることと塾にくこととどっちがいい?」
B:「宿をやることのがましだ」
A: “Việc tự làm bài tập về nhà và đi học thêm thì đâu tốt hơn?”
B: “Tự làm bài tập về nhà tốt hơn.”

をふっているから、ぶより、でゲームをするがましだ。
Bây giờ đang mưa nên ở nhà chơi game còn tốt hơn đi ra ngoài chơi.

Các cấu trúc liên quan:
ほうがいい hougaii
ほうがましだ hougamashida
どちらのほう dochiranohou
ほうがよかった hougayokatta

Chú ý: Cũng có trường hợp dùng chung với các từ “…くらい” để diễn đạt về đối tượng so sánh (nếu cỡ ấy…), “より” và “くらいなら” bao hàm ý nghĩa “đây là việc mà người nói cho là ko tốt.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 7

また (mata)

Diễn tả ý nghĩa ‘lựa chọn 1 trong 2 thứ’. Thường dung với hình thức「また…も」.

Ví dụ

ったらいい。また、かなくてもいいよ。
Đi được thì tốt, mà không đi được cũng không sao đâu.

ける。また、でもけられます。
Phỏng vấn bằng tiếng Nhật. Nhưng bằng tiếng Anh cũng được.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 8

または (mataha)

Cách kết hợp:N1またはN2

Diễn tả ý nghĩa “Trong cả N1 và N2 thì cái nào cũng được”.

Ví dụ

きでき、または縦きでいてください。
Hãy viết bằng cách viết ngang hoặc viết đứng đều được.

またはタクシーではやくここにってください。
Hãy nhanh chóng đến đây bằng cách đi bộ hoặc đi Taxi đều được.

Chú ý: Đây là cách nói có tính văn viết, thường dùng trong trường hợp ra chỉ thị.

Cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật 9

もしくは (moshikuha)

Cách kết hợp:
N1もしくはN2

Diễn tả ý nghĩa “một trong hai”. Cấu trúc này nêu lên yêu cầu lựa chọn N1 hoặc N2, hoặc biểu diễn ý nghĩa chọn cái nào cũng được nếu phù hợp với điều kiện N1 hoặc N2.

Ví dụ

イギリスもしくはフランスにすることになる。
Tôi sẽ đi công tác ở Anh hoặc Pháp.

ウェブもしくはってしてください。
Hãy đăng ký ở trên web hoặc đến trực tiếp/

Chú ý: Khi N1 được phân ra làm hai trong cấu trúc「N1もしくはN2」 thì sẽ hình thành mối quan hệ 「N1AもしくはN1B、またはN2」

Xem thêm :

Tổng hợp ngữ pháp nêu ví dụ

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp chỉ sự liên quan, tương ứng

Trên đây là tổng hợp cách chỉ sự tuyển chọn trong tiếng Nhật. Mời các bạn tham khảo các bài viết tương tự khác trong chuyên mục: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :