You dont have javascript enabled! Please enable it!

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 42 – Luyện thi N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 42

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 42. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi trang tương ứng với 1 ngày học, thuộc sách soumatome.

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 42 - Luyện thi N1

Các bạn có thể xem từ bài 1 tại đây : Tổng hợp chữ Hán N1

肥 - Những chữ Kanji có chứa bộ 肥 và đều đọc là こーえる hoặcひ

肥える(こえる) : béo lên
(ひりょう) : phân bón

徳 - Những chữ Kanji có chứa bộ 徳 và đều đọc là とく

徳(とく) : đức
徳(どうとく) : đạo đức

樹 - Những chữ Kanji có chứa bộ 樹 và đều đọc là じゅ

(じゅもく) : cây trồng
樹(たいじゅ) : cây đại thụ
(じゅりつ) : thành lập

如 - Những chữ Kanji có chứa bộ 如 và đều đọc là ごとーし hoặc じょ

如し(ごとし) : như là ~
如(けつじょ) : thiếu, không đủ
如(とつじょ) : đột ngột, đột nhiên

災 - Những chữ Kanji có chứa bộ 災 và đều đọc là わざわーい hoặc さい

災い(わざわい) : tai họa, tai ương
(さいなん) : tai nạn
災(ぼうさい) : phòng tai nạn

Trên đây là nội dung tổng hợp chữ Hán N1. mời các bạn cùng xem bài tiếp theo tại đây : kanji n1 bài 43. Hoặc xem các bài viết khác trong chuyên mục : chữ Hán N1

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: