Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji 一

Âm Hán Việt : Nhất.

Onyomi : イチ,  イツ.

Kunyomi : ひと-つ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ : 

hình ảnh chữ 一
đây là hình ảnh 1 ngón tay
Cách viết :

Cách viết chữ kanji 一

Những từ thường gặp có chữ chữ Kanji 一 :

一日 (いちにち)một ngày

一人 (ひとり)một người

一万(いちまん)1 vạn, 10 ngàn

一円 (イチエン) : 1 yên

一億 (イチオク) : 1 ức, 100 triệu

一筋(ヒトスジ)  : 1 đường gân, 1 mạch văn

一月目(ひとつきめ) : tháng đầu tiên

一個(イッコ) : 1 cái

一昨日(イッサクジツ) : hôm kia (cách nói trang trọng)

一生(イッショウ) : 1 đời

一息(ヒトイキ) : 1 hơi thở

一朝一夕(イッチョウイッセキ) : 1 sớm 1 chiều

一度(イチド) : 1 lần

一日(ついたち) : 1 ngày

一杯(イッパイ) : 1 cốc (rượu, bia)

一拍(イッパク) : 1 đêm (trọ lại ở nhà nghỉ, khách sạn)

第一(ダイイチ) : Thứ 1

統一(トウイツ) : thống nhất

万一(マンイチ) : vạn nhất, chẳng may

1 số cách nói thành ngữ, quán ngữ :

一往一来 (いちおういちらい) : Nhất khứ nhất lai, đi đi, đến đến

一言千金 (いちげんせんきん) : nhất ngôn thiên kim – lời nói ngàn vàng

一期一会 (いちごいちえ) : cả đời chỉ gặp 1 lần. Duyên gặp mặt 1 lần trong đời, cần trân trọng.

一日千秋 (いちにちせんしゅう) : Nhất nhật thiên thu. thể hiện sự mong ngóng 一日会わないと何年も会わないように思う 1 ngày không gặp, mà ngỡ ngàn thu.

一石二鳥(イッセキニチョウ) : 1 hòn đá ném 2 con chim. 1 mũi tên trúng 2 đích

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 一 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục