Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

三 : Tam.

Onyomi : さん.

Kunyomi : みっ-つ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 三
Hình ảnh ba ngón tay
Những từ thường gặp :

三角(さんかく)hình tam giác

三人(さんにん)3 người

三つ(みっつ)3 cái

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục