Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

夢 : Mộng

Cách đọc theo âm Onyomi : ム

Cách đọc theo âm Kunyomi : ゆめ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 夢, 的, 飛
Vào buổi tối (タ), tôi đã có một giấc mơ về thảo nguyên

Các từ thường gặp:

夢 ゆめ giấc mơ
夢中 むちゅう say mê
悪夢 あくむ ác mộng
初夢 はつゆめ giấc mơ đầu tiên trong năm
無我夢中 むがむちゅう say mê quên cả bản thân

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục