Niên : 年.

Onyomi :  ねん.

Kunyomi : とし.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ 年
Mất cả năm để thu hoạch gạo

Các từ thường gặp:

(さんねんせい):Học sinh năm 3, lớp 3

年(いちねん):Một năm

年(ことし):  Năm nay

年(きょねん):Năm ngoái

年(まいとし/まいねん):Hàng năm

年(ねん):Năm

年(らいねん):Năm sau

年(せいしょうねん):Thanh thiếu niên

年(ちゅうねん):Trung niên

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :

error: