Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

律 : Luật

Cách đọc theo âm Onyomi : リツ, リチ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 律, 際, 関

Tôi đã viết() luật giao thông

Các từ thường gặp:

法律 ほうりつ pháp luật
規律 きりつ quy luật
戒律 かいりつ giới luật (tu hành)
一律に いちりつに cùng 1 kiểu, 1 mức
自立神経 じりつしんけい Thần kinh sinh dưỡng (hoạt động không theo sự chỉ đạo của ý chí)
律儀な りちぎな chính trực

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục