Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

思 : Tư.

Onyomi : し.

Kunyomi : おも-う/ おもえら-く/ おぼ-す.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 思
Ngồi ở cánh đồng, tương tư về người trong mộng
Những từ thường gặp :

思う(おもう):suy nghĩ

思考(しこう):suy nghĩ cẩn thận

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục