Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

戸 : Hộ

Onyomi :

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 戸
Hình cánh cửa
Những từ thường gặp :

戸(と):cửa

戸棚(とだな):tủ bếp

雨戸(あまど):cửa chống mưa, gió

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục