Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji 池

Âm Hán Việt của chữ 池 : Trì

Cách đọc chữ 池 :

Onyomi : ち .

Kunyomi :  いけ .

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 池 :

Cách nhớ chữ Kanji 池
Con tôm ở trong ao

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 池 :

池(いけ):Ao, hồ

電池(でんち):Pin

溜池(ためいけ):Ao chứa

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 池 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 池 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục