Kanji 池

Âm Hán Việt : Trì

Onyomi : ち .

Kunyomi :  いけ .

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 池
Con tôm ở trong ao
Những từ thường gặp có chữ Kanji 池 :

池(いけ):Ao, hồ

池(でんち):Pin

溜池(ためいけ):Ao chứa

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 池 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :