Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji : 涙

Âm Hán Việt của chữ 涙 : Lệ

Cách đọc chữ 涙 :

Onyomi :

Kunyomi : なみだ

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 涙 :

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 涙 :

涙(なみだ):nước mắt

涙を流す(なみだをながす):chảy nước mắt

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 涙 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 涙 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục