Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji : 用

Âm Hán Việt của chữ 用 : Dụng.

Cách đọc chữ 用 :

Onyomi : よう.

Kunyomi : もち-いる.

Cấp độ : Kanji N4

Cách Nhớ chữ 用 :

Cách nhớ chữ Kanji 用
Đây là hàng rào mà chúng tôi sử dụng

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 用 :

作用(さよう)- tác dụng

使用(しよう)- sử dụng

用いる(もちいる)- có được

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 用 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 用 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục