Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

真 : Chân.

Onyomi : しん.

Kunyomi : ま~.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 真
Tivi chiếu những hình ảnh thực tế
Những từ thường gặp :

写真(しゃしん):ảnh

真っ黒(まっくろ):đen tuyền

真っ赤(まっか):đỏ quạch

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục