Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

赤 : Xích

Onyomi : せき

Kunyomi : あか / あか-い / あか-らむ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 赤
Đắp đất ở phía trên ngọn lửa là có thể làm ra gạch đỏ
Những từ thường gặp :

赤道(せきどう):xích đạo

赤ちゃん(あかちゃん):trẻ nhỏ

赤い(あかい):đỏ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục