Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

足 : Túc.

Onyomi : そく.

Kunyomi : あし/ た-りる/ た-る/ た-す.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 足
Giang rộng chân và chạy thôi
Những từ thường gặp :

手足(てあし):chân tay

足りる(たりる):đủ

足入れ(あしいれ):kết hôn không chính thức

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục