Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

道 : Đạo.

Onyomi : どう.

Kunyomi : みち.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 道
Ngồi trên đường chờ ai đó tới dài cả cổ
Những từ thường gặp :

道(みち):con đường

茶道(ちゃどう):trà đạo

柔道(じゅどう):nhu đạo

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục