Kanji 都

Âm Hán Việt : Đô

Onyomi : と / つ .

Kunyomi : みやこ .

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 都
Một người đứng chờ xe bus để đi lên thành phố
Những từ thường gặp có chữ Kanji 都 :

都(しゅと):Thủ đô

(つごう):Tiện lợi

都(きょうと):Kyouto

(とかい):Thành phố lớn

都(みやこ):Thủ đô

(としん):Trung tâm thành phố

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 都 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Search:

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :