You dont have javascript enabled! Please enable it!

Học minna no nihongo bài 40

Trang: 1 2 3 4

Học minna no nihongo bài 40

Mời các bạn cùng học minna no nihongo bài 40!

Học minna no nihongo bài 40

1. Từ vựng :

TTTừ vựngChữ HánÝ nghĩa
1かぞえるえるđếm
2はかるcân
3たしかめるかめるxác nhận
4あうvừa, hợp
5しゅっぱつするするxuất phát
6とうちゃくするđến nơi
7よう酔うsay
8きけんなnguy hiểm
9ひつようなcần thiết
10うちゅう宇宙vũ trụ
11ちきゅうtrái đất
12ぼうねんかいtiệc tất niên
13しんねんかいtiệc tân niên
14にじかいbữa tiệc thứ 2
15たいかいđại hội
16マラソンmaraton
17コンテストcuộc thi
18おもてmặt trước
19うらmặt sau
20へんじhồi âm
21きずvết thương
22ズボンcái quần
23ながさchiều dài
24おもさcân nặng
25たかさđộ cao
26おおきさきさkích thước
27びん便chuyến bay ~
28ごうsố ~~
29cái, cục , viên
30ほんđơn vị đếm vật dài
31はいchén cốc
32キロkilogam
33グラムgram
34センチcentimet
35ミリmilimet
36いじょうtrên
37いかdưới
38もうしこみxin, thỉnh cầu (gia nhập)
39ほんとうthực sự
40まちがいlỗi, sai sót
41さあồ, à (từ cảm thán)
42ゴッホVan-gốc, hoạ sĩ người Ba Lan
43ゆきまつりlễ hội tuyết ở Sapporo
44のぞみtên một loại tàu Shinkansen
45Jlhãng hàng không Nhật Bản
46どうでしょうかthế nào (cách nói lịch sự của どうですか)
47クラスlớp học
48テストbài kiểm tra
49せいせきthành tích
50ところでnhân tiện đây
51いらっしゃいますđến (tôn kính ngữ của きます)
52ようすtình hình

2. Kanji

: Đô

(tsugou) : sự thuận tiện, tình huống

(tojin) : người dân thủ đô

: Hợp

う (au) : hợp

(tsugou) : sự thuận tiện, tình huống

: Biểu

(omote) : mặt trước, bề mặt

す (arawasu) : biểu thị, diễn tả

: Phản

す (kaesu) : trả lại

(henji) : trả lời, hồi đáp lại

: Thứ

(tsugi) : tiếp theo, kế đến

(jinan) : con trai thứ

: Cá

(kojin) : cá nhân

: Nguy

ない (abunai) : nguy hiểm

(kiken) : sự nguy hiểm

: Hiểm

(kiken) : sự nguy hiểm

(hoken) : sự bảo hiểm

: Yếu

る (iru) : cần

(fuyou) : không cần thiết

: Quyết

める (kimeru) : quyết định

: Vu

む (komu) : đông đúc

: Phát

(happyou) : phát biểu, công bố

(hasshutsu) : sự phát hành

調 : Điều

調べる (shiraberu) : điều tra, nghiên cứu

調 (chousa) : sự điều tra

: Sơ

めて (hajimete) : lần đầu tiên

(shoka) : đầu hạ

Mời các bạn xem tiếp phần ngữ pháp của minna no nihongo bài 40 tại trang sau.

Trang: 1 2 3 4

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: