Kanji 階

Âm Hán Việt của chữ 階 : Giai.

Cách đọc chữ 階 :

Onyomi : カイ.

Kunyomi :

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 階 :
Cách nhớ chữ Kanji 階
Mọi người (皆) ở trên chiếc xe bus 2 tầng
Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 階 :

階 (にかい) : tầng 2

(かいだん) : cầu thang

階 (だんかい) : giai đoạn

(かいきゅう) : cấp, bậc

(カイキュウ) : giai cấp

階(よんかい) : tầng bốn

階(ちかい) : Tầng hầm

階(オンカイ) : thanh âm

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 階 :

(どかいさんとう) : đất mà xuất hiện ở cửa vào thì chỉ tới tầng 3

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 階 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :

error: