Học chữ Kanji bằng hình ảnh 問、説 、者

Học chữ Kanji bằng hình ản問、説 、者Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Vấn : 問

Cách đọc theo âm Onyomi: もん

Cách đọc theo âm Kunyomi: と, とん

Cách Nhớ:

Tôi đứng ở cổng ()hỏi thăm chủ nhà.

Các từ thường gặp:

(もんだい): Vấn đề

(しつもん):Câu hỏi

い(とい): Câu hỏi

わせ(といあわせ): Trao đổi

(ほうもん): Thăm

(ぎもん): Nghi ngờ

(がくもん): Môn học

*(とんや): Cửa hàng bán buôn

 

2)Thuyết : 説

Cách đọc theo âm Onyomi: せつ, せっ, ぜい

Cách đọc theo âm Kunyomi:と

Cách Nhớ:

Anh trai ()tôi đang giải thích.

Các từ thường gặp:

(せつめい): Giải thích

(しょうせつ): Tiểu thuyết

*(かいせつ): Giải thích

する(せっとくする): Thuyết phục

する(せっきょうする): Thuyết giáo

(かせつ):  Giả thuyết

く(とく): Giải thích, biện hộ

*(ゆうぜい): Chuyến đi thuyết phục cử tri

 

3)Giả : 者

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゃ

Cách đọc theo âm Kunyomi: もの

Cách Nhớ:

Con người trở nên già từng ngày ().

Các từ thường gặp:

(がくしゃ): Học giả

(さくしゃ): Tác giả

(いしゃ): Bác sĩ

(けんきゅうしゃ): Nhà nghiên cứu

(はいしゃ): Nha sĩ

(きしゃ): Nhà báo

(どくしゃ): Độc giả

(わかもの): Người trẻ tuổi

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 動、止、使

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 豆、短、運

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 業、薬、太

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :