Học chữ Kanji bằng hình ảnh 困、辛、苦

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  困、辛、苦Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Khốn : 困

Cách đọc theo âm Onyomi:  こん

Cách đọc theo âm Kunyomi: こま

Cách Nhớ:

khon

Chúng tôi gặp rắc rối vì có một cái cây() to trong sân.

Các từ thường gặp:

る(こまる): Gặp rắc rối

な(こんなんな): Khó khăn

(ひんこん): Bần cùng, nghèo khốn

惑(こんわく): Phân vân không biết làm thế nào.

 

2)Tân : 辛

Cách đọc theo âm Onyomi: しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: から

Cách Nhớ:

tan 3

Đứng () trên cái cọc thật là khó khăn.

Các từ thường gặp:

い(からい): Cay

い(しおからい): Mặn

(こうしんりょう): Gia vị cay nóng

抱(しんぼう): Nhẫn chịu

(からし): Mù tạt

*い(つらい): Đau khổ nhọc nhằn

 

3)Khổ : 苦

Cách đọc theo âm Onyomi:  く

Cách đọc theo âm Kunyomi:  にが, くる

Cách Nhớ:

kho

Nếu bạn ăn cỏ cũ () Bạn sẽ cảm thấy khó chịu.

Các từ thường gặp:

い(にがい): Đắng

(にがて): Kém

しい(るしい):Đau khổ

しむ(るしむ): Chịu đau khổ

(つう): Nỗi đau, cơn đau

労(ろう): Khó khăn

(じょう): Phàn nàn

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 払、濯、寝

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: