Học chữ Kanji bằng hình ảnh 守, 過, 夢

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 守, 過, 夢

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 守, 過, 夢 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 守 : Thủ

Cách đọc theo âm Onyomi : シュ, ス

Cách đọc theo âm Kunyomi : まも_る, も_り

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 守, 過, 夢

Cái khoá này sẽ bảo vệ ngôi nhà của bạn

Các từ thường gặp:

るす vắng nhà
るすばんでんわ điện thoại trả lời tự động khi không có ai nhấc máy
る まもる bảo vệ
ほしゅてき bảo thủ
こもりうた bài hát ru con
り おまもり bùa
衛 しゅえい bảo vệ

2. 過 : Qua, Quá

Cách đọc theo âm Onyomi : カ

Cách đọc theo âm Kunyomi : す_ぎる, すやま_つ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 過, 夢, 的

Xin hãy vượt qua toà nhà lớn ở trên đường đó

Các từ thường gặp:

かこ quá khứ
ぎる すぎる quá, vượt quá
ぎ さんじすぎ quá ba giờ
ごす すごす trải qua
かはんすう đa số , quá bán
ぎる とおりすぎる đi ngang qua
ち あやまち sai lầm

3. 夢 : Mộng

Cách đọc theo âm Onyomi : ム

Cách đọc theo âm Kunyomi : ゆめ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 夢, 的, 飛

Vào buổi tối (タ), tôi đã có một giấc mơ về thảo nguyên

Các từ thường gặp:

ゆめ giấc mơ
むちゅう say mê
あくむ ác mộng
はつゆめ giấc mơ đầu tiên trong năm
むがむちゅう say mê quên cả bản thân

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 形, 吉, 結

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 当, 伝, 細

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: