Học chữ Kanji bằng hình ảnh 強、虫、持

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  強、虫、持Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)CƯỜNG : 強

Cách đọc theo âm Onyomi:  きょう, ごう

Cách đọc theo âm Kunyomi: つよ, し

Cách Nhớ:

33 1

Bọ hung và cái cung đều rất khỏe

Các từ thường gặp:

い(つよい): Khỏe, mạnh khỏe

する(べんきょうする): Học tập

いる(しいる):Cưỡng bức, bắt buộc

(つよき): Vững chắc, kiên định

制する(きょうせいする): Ép, bắt, cưỡng chế

 調する(きょうちょうする): Đề cao

盗(ごうとう): Ăn cướp, ăn trộm

する (きょうかする): Củng cố, tăng cường, làm mạnh lên

 

2)TRÙNG: 

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  ちゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: むし

Cách Nhớ:

30

Đây là hình của một con côn trùng

Các từ thường gặp:

(むし): Bọ, côn trùng

(むしば): Sâu răng

(よわむし): Kẻ yếu đuối, nhát gan

(こんちゅう): Côn trùng

 

3)TRÌ : 持

Cách đọc theo âm Onyomi:  じ

Cách đọc theo âm Kunyomi: もつ

Cách Nhớ:

31 2

Tôi mang theo tràng hạt đến chùa

Các từ thường gặp:

つ(もつ): Mang, cầm

ち(おかねもち): Giàu có

ち(きもち): Cảm giác, tình cảm

(もちもの): Vật sở hữu

げる(もちあげる): Nâng, bốc

する(しじする): Phù trợ, ủng hộ

する(いじする): Duy trì

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 兄、姉 、弟

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 夏、秋、冬

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 名、語、春

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: