Học chữ Kanji bằng hình ảnh 悪、暗 、産

Học chữ Kanji bằng hình ản悪、暗 、産Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Ác : 悪

Cách đọc theo âm Onyomi: あく, お

Cách đọc theo âm Kunyomi: わる

Cách Nhớ:

Ac

Họ có ác cảm với nhau.

Các từ thường gặp:

い(わるい): Tồi, xấu

(わるくち): Nói xấu

な(いじわるな): ý đồ xấu

(さいあく): Tồi tệ hết cỡ

(わるもの): Người xấu

魔(あくま): Ác ma, quỉ

(あく): Ác

(おかん): Lạnh thấu xương

 

2)Ám : 暗

 

Cách đọc theo âm Onyomi: あん

Cách đọc theo âm Kunyomi: くら

Cách Nhớ:

Am

Đứng trong bóng tối người ra chỉ nghe được tiếng động  ()thôi.

Các từ thường gặp:

い(くらい): Tối

(まっくら): Tối đen như mực

する(あんきする): Ghi nhớ

(あんさつ): Ám sát

証(あんしょうばんごう): Mã số cá nhân

3)Sản : 産

Cách đọc theo âm Onyomi:  さん

Cách đọc theo âm Kunyomi: う, うぶ

Cách Nhớ:

San

Tôi sản xuất rau trong nhà kính.

Các từ thường gặp:

(さんぎょう): Công nghiệp

(せいさん): Sản xuất

*お(おみやげ): Quà tặng

(さんち): Vùng, nơi sản xuất

(きょうさんしゅぎ): Chủ nghĩa cộng sản

(ざいさん): Tài sản

む(うむ): Sinh ra

(ふどうさん): Bất động sản

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 動、止、使

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 豆、短、運

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 業、薬、太

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: