You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 払、濯、寝

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  払、濯、寝Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Phất : 払

Cách đọc theo âm Onyomi:  ふつ, ふっ

Cách đọc theo âm Kunyomi: はら

Cách Nhớ:

Để tôi trả tiền.

Các từ thường gặp:

う(はらう): Trả ( tiền)

い(しはらい): Sự chi trả

す(はらいもどす): Trả lại tiền

*む(はらいこむ): Trả ( vào tài khoản)

拭する(ふっしょくする): Loại bỏ, quét

 

2)Trạc : 濯

Cách đọc theo âm Onyomi: たく

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Bạn giặt đồ vào thứ ()mấy.

Các từ thường gặp:

する(せんたくする): Giặt giũ

(せんたくもの): Đồ để giặt

(せんたくき): Máy giặt

 

3)Tẩm : 寝

Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ね

Cách Nhớ:

Hai người đang ngủ trong nhà.

Các từ thường gặp:

る(る): Ngủ

(ひる): Ngủ trưa

坊(ぼう): Ngủ quên

(しんしつ): Phòng ngủ

(しんだいしゃ): Xe ngủ

(ごと): Nói mê khi ngủ

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 皆、彼、卒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 必、要、荷

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 由、届、利

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: