Học chữ Kanji bằng hình ảnh 旅、場、戸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  旅、場、戸Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Du : 旅

Cách đọc theo âm Onyomi:  りょ

Cách đọc theo âm Kunyomi: たび

Cách Nhớ:

du

Hai người đi du lịch đi theo hướng dẫn viên cầm chiếc cờ.

Các từ thường gặp:

(りょこう): Du lịch

(りょかん): Nhà trọ kiểu nhật

(りょけん): Hộ chiếu

(たび): Chuyến đi

(ひとりたび): Du lịch một mình

(りょひ): Chi phí du lịch

2)Trường : 場

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  じょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: ば

Cách Nhớ:

Truong

Đất ()tốt, ánh sáng mặt trời () tốt. Chọn nơi này luôn!

Các từ thường gặp:

(しょ): Vị trí

(あい): Trường hợp

(かいじょう): Hội trường

(こうじょう): Công trường

(うり): Cửa hàng, nơi bán hàng

(ちゅうしゃじょう): Bãi đỗ xe

(ひろ): Quảng trường

(いち): Chợ

 

3)Hộ : 戸

Cách đọc theo âm Onyomi:  こ

Cách đọc theo âm Kunyomi: と, ど

Cách Nhớ:

Ho

Đây là hình cái cửa.

Các từ thường gặp:

(): Cửa

棚(だな): Giá đựng li,bát

(い): Giếng

締まり(じまり): Đóng cửa

(あみ): Cửa lưới

(えじだい): Thời Ê-Đô

籍(せき): Hộ tịch

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 私、夫、妻

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 忘、情、眠

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 卵、皿、覚

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: