Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歩、送、洗

Học chữ Kanji bằng hình ảnh Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Bộ :

Cách đọc theo âm Onyomi: ぽ, ほ, ぶ, ふ

Cách đọc theo âm Kunyomi: ある, あゆ

Cách Nhớ:

Dừng  ()lại một chút () là lại đi bộ qua được.

Các từ thường gặp:

歩く(あるく): đi bộ

散歩する(さんする): tản bộ

一歩(いっ): 1 bước

進歩(しん): Tiến bộ

歩道(どう): Đường đi bộ

*歩み(あゆみ): bước đi

*歩合(あい): (%) hoa hồng

*歩行者(こうしゃ): Người đi bộ

 

2)Tống :

Cách đọc theo âm Onyomi: そう

Cách đọc theo âm Kunyomi: おく

Cách Nhớ:

Ai đó đã gửi cho tôi một món quà.

Các từ thường gặp:

送る(おくる): Gửi

放送(ほうそう): chuyển phát nhanh

郵送する(ゆうそうする): Gửi thư

送料(そうりょう): Phí gửi

送別会(そうべつかい): Tiệc chia tay

送信する(そうしんする): Gửi tin

見送る(みおくる): Tiễn

回送電車(かいそうでんしゃ): Xe không nhận khách ( về bến)

3)Tiển :

Cách đọc theo âm Onyomi:  せん

Cách đọc theo âm Kunyomi: あら

Cách Nhớ:

Giáo viên (先生) đi rửa tay.

Các từ thường gặp:

洗う(あらう): Rửa

お手洗い(おてあらい): Nhà vệ sinh

洗濯する(せんたくする): Giặt đồ

洗剤(せんざい): Bột giặt

洗顔(せんがん): Rửa mặt

洗礼(せんれい): Lễ thanh tẩy khi vào đạo kito

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :
Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: