Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歩、送、洗

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歩、送、洗Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Bộ : 歩

Cách đọc theo âm Onyomi: ぽ, ほ, ぶ, ふ

Cách đọc theo âm Kunyomi: ある, あゆ

Cách Nhớ:

Bo

Dừng  ()lại một chút () là lại đi bộ qua được.

Các từ thường gặp:

く(あるく): đi bộ

する(さんする): tản bộ

(いっ): 1 bước

(しん): Tiến bộ

(どう): Đường đi bộ

*み(あゆみ): bước đi

*(あい): (%) hoa hồng

*(こうしゃ): Người đi bộ

 

2)Tống : 送

Cách đọc theo âm Onyomi: そう

Cách đọc theo âm Kunyomi: おく

Cách Nhớ:

Tong

Ai đó đã gửi cho tôi một món quà.

Các từ thường gặp:

る(おくる): Gửi

(ほうそう): chuyển phát nhanh

する(ゆうそうする): Gửi thư

(そうりょう): Phí gửi

(そうべつかい): Tiệc chia tay

する(そうしんする): Gửi tin

る(みおくる): Tiễn

(かいそうでんしゃ): Xe không nhận khách ( về bến)

3)Tiển : 洗

Cách đọc theo âm Onyomi:  せん

Cách đọc theo âm Kunyomi: あら

Cách Nhớ:

Tien

Giáo viên () đi rửa tay.

Các từ thường gặp:

う(あらう): Rửa

い(おてあらい): Nhà vệ sinh

する(せんたくする): Giặt đồ

剤(せんざい): Bột giặt

(せんがん): Rửa mặt

(せんれい): Lễ thanh tẩy khi vào đạo kito

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :
Học chữ Kanji bằng hình ảnh 研、究、留

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 知、終、石

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 試、引、思

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: