Học chữ Kanji bằng hình ảnh 試、引、思

Học chữ Kanji bằng hình ản試、引、思Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Thí : 試

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: ため, こころ

Cách Nhớ:

Thi 1

Tại lễ cưới : Con sẽ  yêu người này một đời chứ? ” Con sẽ cố”.

Các từ thường gặp:

(けん): Kỳ thi

(あい): Trận đấu

す(ためす): Thử, kiểm tra

みる(こころみる): Thử

(にゅうがくけん): Kỳ thi nhập trường

(しょく): Nếm thử đồ ăn

 

 

2)Dẫn : 引

Cách đọc theo âm Onyomi: いん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ひ,び

Cách Nhớ:

Dan

Đây là cái cung và cái dây. Khi bắn cung thì kéo cái dây.

Các từ thường gặp:

く(く): Kéo

し(きだし): Ngăn kéo

す(きだす): Từ bỏ

す(っこす): Chuyển nhà

け(きわけ): Hòa ( trận đấu)

き(わりき): Giảm giá

(いんよう): Trích dẫn

(いんりょく): Trọng lực

3)Tư : 思

Cách đọc theo âm Onyomi:  し

Cách đọc theo âm Kunyomi: おも

Cách Nhớ:

Tu 1

Trên cánh đồng ()tôi nghĩ về người yêu từ trong tim().

Các từ thường gặp:

う(おもう): Nghĩ

す(おもいだす): Nhớ

(おもいで): Kí ức, kỉ niệm

いがけない(おもいがけない): Không ngờ tới

り(おもいきり): Nghĩ hết mức

な(ふぎな): Kì lạ

(そう): Tư tưởng

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 主、住、糸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 残、念、配

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 有、医、始

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: