Học chữ Kanji bằng hình ảnh 近、重、軽

Học chữ Kanji bằng hình ản近、重、軽Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Cận : 近

Cách đọc theo âm Onyomi: きん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ちか

Cách Nhớ:

Can.

Căt cái cây này thì đi tới đó sẽ gần hơn.

Các từ thường gặp:

い(ちかい): Gần

く(ちかく): Cạnh

(きんじょ): Hàng xóm

(さいきん): Gần đây

ごろ(かごろ): Dạo này

な(きんだいてきな): Hiện đại

視(きんし): Cận thị

(ちゅうきんとう): Trung Cận Đông

 

 

2)Trọng : 重

Cách đọc theo âm Onyomi: じゅう, ちょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: おも, かさ, え

Cách Nhớ:

trong.

Một ngàn cuốn sách chắc là nặng.

Các từ thường gặp:

い(おもい): Nặng

ねる(さねる): Chồng chất lên

(たいじゅう): Cân nặng cơ thể

*(じゅうやく): Quan chức cấp cao

な(じゅうような): Quan trọng

 

3)Khinh : 軽

Cách đọc theo âm Onyomi: けい

Cách đọc theo âm Kunyomi: かる, がる, かろ

Cách Nhớ:

Khinh

Để cái xe() lên đồi, lấy tay đẩy nhẹ một cái là nó chạy.

Các từ thường gặp:

い(かるい): Nhẹ

な(てがる)な: Nhẹ nhàng đơn giản

*に(きがるに): Khoan khoái, dễ chịu

(けいじどうしゃ): Xe nhỏ gọn

やかに(かろやかに): Nhẹ nhàng

率な(けいそつな): Bất cẩn

蔑(けいべつ): Khinh miệt

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 鳥、肉 、茶

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 考、死、光

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 低、教、室

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: