Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遊, 泳, 疲

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遊, 泳, 疲

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遊, 泳, 疲 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 遊 : Du

Cách đọc theo âm Onyomi : ユウ, ユ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あそ_ぶ

Cách Nhớ:

Trẻ em () cầm cờ đi chơi

Các từ thường gặp:

ぶ あすぶ chơi

び あそび cuộc chơi

ゆうえんち công viên giải trí

しゅうゆう du lịch, đi đây đi đó

2. 泳 : Vịnh

Cách đọc theo âm Onyomi : エイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : およ_ぐ

Cách Nhớ:

Tôi bơi trong nước

Các từ thường gặp:

ぐ およぐ bơi

すいえい bơi

ぎ ひらおよぎ bơi ếch

ぎ せおよぎ bơi ngửa

きょうえい thi bơi

3. 疲 : Bì

Cách đọc theo âm Onyomi : ヒ

Cách đọc theo âm Kunyomi : つか_れる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 疲, 暖, 涼

Anh ấy bị đau nên phải tới bệnh viện

Các từ thường gặp:

れる つかれる mệt mỏi

れ つかれ sự mệt mỏi

労 ひろう mệt mỏi do làm việc, lao khổ

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 成, 絶, 対

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暖, 涼, 静

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 危, 険, 拾

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: