Học chữ Kanji bằng hình ảnh 銀、広、友

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 銀、広、友Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)NGÂN: 銀

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぎん

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Bạc thì không tốt bằng vàng

Các từ thường gặp:

(ぎんこう): Nhà băng

(ぎん): Bạc

(すいぎん): Thủy ngân

(ぎんいろ): Màu bạc

河(ぎんが): Ngân hà, thiên hà

 

2)QUẢNG : 広

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  こう

Cách đọc theo âm Kunyomi: ひろ , びろ

Cách Nhớ:

Đây là nhà tôi. Rất rộng phải không?

Các từ thường gặp:

い(ひろい): Rộng

(ひろしま): Hiroshima

(こうこく): Quảng cáo

(ひろば): Quảng trường

がる (ひろがる): Lan ra, lan rộng

める (ひろめる): Tuyên truyền, truyền bá

さ(ひろさ): Độ rộng

(せびろ): Bộ com lê, áo choàng ngắn

 

3)Hữu : 友

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  ゆう

Cách đọc theo âm Kunyomi: とも

Cách Nhớ:

Bạn bè là sụ giúp đỡ từ cả hai phía

Các từ thường gặp:

だち(ともだち): Bạn bè

(ゆうじん): Bạn thân

(しんゆう): Bạn thân

 (ゆうじょう): Bạn, tình bạn

(ゆうこう): Tình bạn, sự hữu hảo

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 兄、姉 、弟

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 夏、秋、冬

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 名、語、春

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :