You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 6

Luyện tập chữ Hán N3 bài 6

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 6 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 42 tới chữ Hán thứ 50. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 6

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 6

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

りやのための :(a.  b.

Đáp án
a. . Giải thích : (yuusenseki) có nghĩa là chỗ ngồi ưu tiên

バスがまるところ :(a.  b. バス

Đáp án
b. バス. Giải thích : バス (basutei) có nghĩa là trạm xe buýt

をドルに(a.  b. )する。

Đáp án
b. . Giải thích : (ryougae) có nghĩa là đổi tiền

たたみので(a.  b. )する。

Đáp án
a. . Giải thích : (seiza) có nghĩa là ngồi ngay ngắn, ngồi quỳ kiểu Nhật

カードでも(a.  b. )でもいいです。

Đáp án
a. . Giải thích : (genkin) có nghĩa là tiền mặt

パジャマに(a. えて b. えて)る。

Đáp án
a. えて. Giải thích : える (kigaeru) có nghĩa là thay quần áo

(a.  b. )をもらってつ。

Đáp án
b. . Giải thích : (seiriken) có nghĩa là phiếu ghi số thứ tự

バスを(a. りる b. る)。

Đáp án
a. りる. Giải thích : りる (oriru) có nghĩa là xuống (xe)

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

さんがれた

1. あらわれた 2. あわられた

Đáp án
1. あらわれた. Giải thích : れる có nghĩa là xuất hiện

1. さわる 2. すわる

Đáp án
2. すわる

きれいなさん

1. じょゆう 2. じょうゆう

Đáp án
1. じょゆう. Giải thích : có nghĩa là nữ diễn viên, nữ nghệ sĩ

う。

1. りょうしん 2. りゅうしん

Đáp án
1. りょうしん

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

ていしゃ

1.  2.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là sự dừng xe

3 いこうてください。

1.  2.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là từ sau đó, từ sau

じょうしゃけんう。

1.  2.

Đáp án
1. . Giải thích : có nghĩa là vé hành khách

あのやさしい

1. しい 2. しい

Đáp án
2. しい. Giải thích : しい có nghĩa là hiền lành, tốt bụng

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 6. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: