Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 6

Học minna no nihongo bài 6

5. Hướng dẫn phần Renshuu

Vì đây là phần renshuu (luyện tập) nên các dạng bài tập khá đơn giản các bạn chỉ cần làm tương tự như câu ví dụ.

Bài tập 1: Hoàn thành câu tương tự ví dụ với thông tin trên ảnh

bai6 renshu1 e1558346008164

Ví dụ ⇒ ラジオを 聞きます。
Tôi nghe radio.

Dưới đây là một số bài tập, sau khi làm xong các bạn có thể tham khảo phần đáp án và bản dịch ở dưới

1.  ⇒

Đáp án
水を飲みます。Tôi uống nước.

2.  ⇒

Đáp án
たばこを吸います。Tôi hút thuốc.

3.  ⇒

Đáp án
手紙を書きます。Tôi viết thư.

4.  ⇒

Đáp án
写真を撮ります。Tôi chụp ảnh

Bài tập 2: Hoàn thành câu tương tự ví dụ

Ví dụ 1  たばこを吸いますか (はい) ⇒
Bạn có hút thuốc lá không?

はい、吸います。
Có, tôi có hút.

Dưới đây là một số bài tập, sau khi làm xong các bạn có thể tham khảo phần đáp án và bản dịch ở dưới

1. お酒を飲みますか (いいえ )    ⇒

Đáp án
お酒を飲みますか……いいえ、飲みません。Bạn có uống rượu không? Không, tôi không uống.

2. あした 日本語 を 勉強しますか (はい)  ⇒

Đáp án
あした 日本語 を 勉強しますか……はい、勉強します。Ngày mai bạn sẽ học tiếng Nhật chứ? Có, tôi sẽ học.

3. けさ 新聞 を 読みましたか (はい) ⇒

Đáp án
けさ 新聞 を 読みましたか……はい、よみました。Sáng nay bạn có đọc báo không? Có, sáng nay tôi đã đọc.

4. きのう の テレビ を 見ましたか (いいえ) ⇒

Đáp án
きのう の テレビ を 見ましたか……いいえ、見ませんでした。Tối qua bạn có xem tivi không? Có tôi có xem tivi.

Bài tập 3: Hoàn thành câu tương tự ví dụ

Ví dụ 買います(かばん) ⇒

 を 買いますか。
Bạn đã mua gì đấy?

……かばん を 買います。
Tôi đã mua cặp sách.
Dưới đây là một số bài tập, sau khi làm xong các bạn có thể tham khảo phần đáp án và bản dịch ở dưới

1. 勉強しました(日本語)  ⇒

Đáp án
 を 勉強しましたか 。……日本語 を 勉強しました。Bạn đã học cái gì đấy? Tôi học tiếng Nhật.

2. 飲みます(紅茶)  ⇒

Đáp án
 を 飲みます。……紅茶 を 飲みます。Bạn uống gì thế? Tôi uống hồng trà.

3. 食べました()  ⇒

Đáp án
 を 食べましたか。…… を 食べました。Bạn ăn gì thế? Tôi ăn cá.

4.  買いました (雑誌とCD)  ⇒

Đáp án
 を 買いましたか……雑誌 と CD を 買いました。Bạn đã mua gì đấy? Tôi mua CD và tạp chí.

Bài tập 4: Hoàn thành câu tương tự ví dụ với thông tin trên ảnh

bai6 renshu2 e1558346019246

Ví dụ 1: あした ⇒

あした を しますか。
Ngày mai bạn làm gì?

…..デパート へ 行きます。。
Tôi tới trung tâm thương mại

Dưới đây là một số bài tập, sau khi làm xong các bạn có thể tham khảo phần đáp án và bản dịch ở dưới

1. きのう の 午後   ⇒

Đáp án
きのう の 午後 を しましたか。……レポートを書きました。Chiều hôm qua bạn đã làm gì? Tôi đã viết báo cáo

2. きょう ⇒

Đáp án
]きょう を しますか。……テレビ を 見ます。Hôm nay bạn sẽ làm gì? Tôi xem tivi.

3.  きのう   ⇒

Đáp án
きのう を しましたか。…..友達 に 会いました。Hôm qua bạn đã làm gì? Tôi đã đi gặp bạn bè.

4.  おととい     ⇒

Đáp án
きのう を しましたか。……サッカー を しました。Hôm kia bạn đã làm gì? Tôi đã xem đá bóng.

Bài tập 5: Hoàn thành câu tương tự ví dụ với thông tin trên ảnh

Ví dụ 1: 写真 を 撮ります(庭) ⇒

どこ で 写真 を 撮りますか。
Bạn chụp ảnh ở đâu thế?

……庭 で 撮ります。
Tôi chụp trong vườn

Dưới đây là một số bài tập, sau khi làm xong các bạn có thể tham khảo phần đáp án và bản dịch ở dưới

1. ミラーさん に 会います()  ⇒

Đáp án
どこ で ミラーさん に 会いますか。……駅で会います。 Bạn gặp anh Miller ở đâu vậy? Tôi gặp ở nhà ga.

2. 昼ご飯 を 食べます (会社の食堂) ⇒

Đáp án
どこ で 昼ご飯 を 食べますか。……会社の食堂 で 食べます。Bạn ăn trưa ở đâu vậy? Tôi ăn ở nhà ăn công ty.

3. 牛乳 を 買います(スーパ) ⇒

Đáp án
どこ で 牛乳 を 買いますか。……スーパ で 買います。Bạn mua sữa bò ở đâu thế? Tôi mua ở siêu thị.

4. 日本語 を 勉強しました()  ⇒

Đáp án
どこ で 日本語 を 勉強しましたか。……国で 勉強しました。Bạn học tiếng Nhật ở đâu thế? Tôi học ở nước tôi.

Bài tập 6: Hoàn thành câu tương tự ví dụ với thông tin trên ảnh

bai6 renshu3 e1558346034579

Ví dụ :今晩 ⇒

今晩、宿題 を します。それから、CD を 聞きます。
Tối nay tôi sẽ học bài sau đó thì nghe đĩa CD.

Dưới đây là một số bài tập, sau khi làm xong các bạn có thể tham khảo phần đáp án và bản dịch ở dưới

1.   あした ⇒

Đáp án
あした、仕事 を します。.それから、日本語を勉強します。Ngày mai tôi sẽ làm việc, sau đó thì học tiếng Nhật

2.   今週 の 土曜日 ⇒

Đáp án
今週 の 土曜日、レストラン へ いきます。それから、映画 を 見ます。Thứ 7 tuần này tôi sẽ đi nhà hàng, sau đó thì đi xem phim.

3. きのう の 午後 ⇒

Đáp án
きのう の 午後、テレビ を みました。それから、手紙を書きました。Chiều hôm qua tôi đã xem tivi, sau đó tôi đã viết thư.

4.  先週 の 日曜日 ⇒

Đáp án
先週 の 日曜日、サッカー を しました。それから、ビール を 飲みました。Chủ nhật tuần trước, tôi đã đá bóng sau đó thì đã uống bia.

Bài tập 7: Hoàn thành câu tương tự ví dụ

bai6 renshu4 e1558346050995

Ví dụ :⇒

いっしょに 東京 へ いきませんか。
Cùng đi Tokyo với tôi chứ?

……ええ、行きましょう…
Vâng, cùng đi nào.

Dưới đây là một số bài tập, sau khi làm xong các bạn có thể tham khảo phần đáp án và bản dịch ở dưới

1. ⇒

Đáp án
いっしょに 昼ご飯 を 食べませんか。……えええ、食べましょう。Cùng đi ăn trưa với tôi chứ? Vâng cùng đi ăn nào.

2. ⇒

Đáp án
いっしょに コーヒー を 飲みませんか。……ええ、飲みましょう。Cùng uống cafe với tôi chứ? Vâng, cùng uống nào,

3. ⇒

Đáp án
いっしょに 映画 を 見ませんか。……ええ、見ましょう。Cùng đi xem phim với tôi chứ? Vâng cùng đi nào.

4. ⇒

Đáp án
いっしょに テニス を しませんか。……ええ、しましょう。Cùng chơi tenis với tôi chứ? Vâng, cùng chơi nào.

Trên đây là nội dung phần renshuu của bài 6, phần Mondai mời các bạn xem tại trang sau

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

One thought on “Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 6

 • 28/07/2020 at 7:10 chiều
  Permalink

  cảm ơn bạn đã chia sẻ

  Reply

Bình luận - góp ý

error: