Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

万 : Vạn.

Onyomi : まん / ばん.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 万
10000 có 5 con số
Những từ thường gặp :

一万(いちまん): 1 vạn, 10 ngàn

万ざい(ばんざい): vạn tuế (tung hô)

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục