Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

個 : CÁ

Onyomi :

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 個
Mỗi người đều có một niềm tin cứng rắn
Những từ thường gặp :

~個(こ):đơn vị đếm các vật nhỏ, tròn

個々(ここ):từng, một

個数(こすう):số cái

個人(こじん):cá nhân

個別(こべつ):cá biệt

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục