NGUYÊN : 元.

Onyomi :  げん、がん.

Kunyomi : もと.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 元
Nếu hai người cùng chạy thì sẽ trở nên rất khỏe

Các từ thường gặp:

な(げんきな):khỏe mạnh

(がんじつ):mồng một tết

元(あしもと):khuyết điểm,điểm yếu

元(じもと):  địa phương,trong vùng

元(げん):nguyên gốc,cơ sở,văn bản

紀元(きげんぜん):trước công nguyên

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :