Học chữ Kanji bằng hình ảnh 予、野 、茶

Học chữ Kanji bằng hình ản予、野 、茶Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)DỰ : 予

Cách đọc theo âm Onyomi:  よ

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

75

Người mẹ cõng đứa trẻ.

Các từ thường gặp:

(てい): Dự định

(やく): Sự đặt trước, hẹn trước, đặt phòng

(しゅう): Soạn bài

(てんきほう): Dự báo thời tiết

(さん): Dự toán

測(そく): Dự báo, sự ước lượng

(ぼう): Dự phòng

(けん): Dự kiến

(げん): Lời tiên tri,  sự dự đoán

 

2)DÃ : 野

Cách đọc theo âm Onyomi:  や

Cách đọc theo âm Kunyomi: の

Cách Nhớ:

76

Mang con () đi cày .

Các từ thường gặp:

(さい): Rau

(ながけん): Tỉnh Nagano

さん(おさん): Ông (bà) Ono

(きゅう): Bóng chày

(ぶん): Lĩnh vực

(とう): Đảng đối lập

(はら): Bình nguyên, cánh đồng

3)THÁI : 菜

Cách đọc theo âm Onyomi:  さい

Cách đọc theo âm Kunyomi: な

Cách Nhớ:

74

Hai người đang uống trà.

Các từ thường gặp:

(やさい): Rau

(さいえん): Vườn rau

(のはな): Hoa cỏ

(はくさい): Rau cải bắp, rau cải thìa, rau cải  thảo

(さんさい): Rau dại trên núi

(さいしょくしゅぎ): Ăn chay

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 乗、写 、真

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歌、自 、転

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 切、作 、未

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: