Học chữ Kanji bằng hình ảnh 刀、分、午

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 刀、分、午

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 刀、分、午

Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Đao : 刀

Cách đọc theo âm Onyomi:  とう

Cách đọc theo âm Kunyomi: かたな

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 刀、分、午

Đây là hình của một con dao

です(かたなのかたちです)

Các từ thường gặp:

(かたな):Dao, đao

(にほんとう):Đao nhật

(たんとう):  Đoản đao

2)Phân : 分

Cách đọc theo âm Onyomi: ふん、 ぶん、 ぷん、 ぶ

Cách đọc theo âm Kunyomi: わ

Cách Nhớ:

32 e1447168519598

Cắt đôi bằng dao

りましょう(かたなではんぶんにきりましょう)

Các từ thường gặp:

(ごふん):Năm phút

(じっぷん・じゅっぷん):10 phút

(はんぶん):Một nửa

かる(わかる):Hiểu, biết

(じぶん):tự mình

(きぶん):Tâm tình, tinh thần

(じゅうぶん):Đầy đủ, hoàn toàn

ける(わける):Chia, phân chia

3)Ngọ : 午

Cách đọc theo âm Onyomi:  ご

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

42 e1447168935655

Trong chữ hán này có chứ mười và hai. Mười hai giờ là chính ngọ

このには、「」と「」がっています。です。

(このかんじにが、「じゅう」と「に」がはいっています。じゅうにじはしょうごです)

Các từ thường gặp:

(ごぜん):Buổi sang (AM)

(ごご):   Buổi chiều (PM)

(ごぜんちゅう):Trong buổi sáng

(しょうご):Chính ngọ, trưa

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn các viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 年、毎、王

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 何、父、母

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 門、間、先

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 長、明、半

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: