Học chữ Kanji bằng hình ảnh 料、理 、反

Học chữ Kanji bằng hình ản料、理 、反Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)LIỆU : 料

Cách đọc theo âm Onyomi:  りょう

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

66

Cây lúa bên cạnh hạt gạo trên cái cân.

Các từ thường gặp:

(りょうり): Món ăn, Sự nấu ăn

(しょくりょうひん): Thực phẩm

(むりょう): Miễn phí

(りょうきん): Giá cước

(じゅぎょうりょう): Tiền học phí

(きゅうりょう): Tiền lương

(ざいりょう): Tài liệu, vật liệu

(しりょう): Số liệu

2)LÝ : 理

Cách đọc theo âm Onyomi:  り

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

67 1

Nhà vua ()suy nghĩ trồng lúa nước ().

Các từ thường gặp:

(りょう): Món ăn, Sự nấu ăn

な(むな): Vô lý

(ゆう): Lý do

(ち): Địa lý

(しゅう): Sửa chữa

(そう): Lý tưởng

(かい): Sự lý giải, sự hiểu biết

(しんがく): Tâm lý học

3)PHẢN : 反

Cách đọc theo âm Onyomi:  はん, たん, ほん

Cách đọc theo âm Kunyomi: そ

Cách Nhớ:

68

Tôi phản đối.

Các từ thường gặp:

する (はんたいする): Phản đối, ngược lại

(いはん): Sự vi phạm

省(はんせい): Sự phản tỉnh, sự suy nghĩ lại

抗(はんこう): Sự phản kháng

る(る): Uốn cong, ưỡn

応(はんのう): Phản ứng

(たんもの): Tấm vải

(むはん): Cuộc nổi loạn

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 味、音 、楽

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 予、野 、茶

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 色、魚 、犬

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: