Học chữ Kanji bằng hình ảnh 矢、族 、親

Học chữ Kanji bằng hình ản矢、族 、親Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Chào các bạn, để tiếp nối cho chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh, trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn tiếp tục 3 chữ tiếp theo

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 矢、族 、親

1)THI : 矢

Cách đọc theo âm Onyomi:   し

Cách đọc theo âm Kunyomi: や

Cách Nhớ:

Đây là hình mũi tên.

Các từ thường gặp:

(): Mũi tên

(じるし): Mũi tên chỉ hướng

(むりり): Sự cưỡng chế, bắt buộc

 

2)TỘC : 族

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぞく

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 矢、族 、親

Dưới là cờ họ bảo vên gia đình trước mũi tên ().

Các từ thường gặp:

(かぞく): Gia đình

(しんぞく): Họ hàng

(きぞく): Quý tộc

(みんぞく): Dân tộc

(すいぞくかん): Bể cá

 

3)THÂN : 親

Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: おや, した

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 矢、族 、親

Ngày xưa con người nuôi lợn trong nhà.

Các từ thường gặp:

(おや): Cha mẹ, bố mẹ, song thân

な(しんせつな): Thân thiết

(りょうしん): Bố mẹ

(しんゆう): Bạn thân, tri âm

(ちちおや): Bố, cha

(ははおや): Mẹ

(おやこ): Bố mẹ và con cái

しい (したしい): Thân mật

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 心、手、足

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 画、羊 、洋

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: