Học chữ Kanji bằng hình ảnh 習、漢、遠

Học chữ Kanji bằng hình ản習、漢、遠Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Tập : 習

Cách đọc theo âm Onyomi: しゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi:なら

Cách Nhớ:

tap

Đàn bồ câu đang đập cánh() tập bay trên nhà trắng ( ).

Các từ thường gặp:

う(ならう): Học

(れんしゅう): Luyện tập

(しゅうかん): Thói quen

(ふくしゅう): Ôn luyện

(よしゅう): Học bài trước

(がくしゅう): Học tập

(じしゅう): Tự học

*(しゅうじ): Học viết chữ

 

 

2)Hán : 漢

Cách đọc theo âm Onyomi: かん

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

han

Người chồng ()Trung Quốc vất vả mang cỏ quí qua sông về trồng.

Các từ thường gặp:

(かんじ): Chữ kanji

典(かんわじてん): Từ điển Kanji

(かんぽうやく): Thuốc đông y

*(かんぶん): Hán văn

 

3)Viễn : 遠

Cách đọc theo âm Onyomi: えん, おん

Cách đọc theo âm Kunyomi: とお

Cách Nhớ:

Vu

Thứ 7 ()tôi thường đi xa tìm cây cỏ lạ .

Các từ thường gặp:

い(とおい): Xa

く(とおく): Nơi xa

慮する(えんりょ): Lưỡng lự

*(えんそく): Đi về trong ngày

鏡(ぼうえんきょう): Kính viễn vọng

の(えいえんの): Vĩnh viễn

(えんぽう): Phương xa

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 鳥、肉 、茶

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 考、死、光

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 低、教、室

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: