Học chữ Kanji bằng hình ảnh 走、貝、病

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 走、貝、病Học chữ Kanji bằng hình ảnh 走、貝、病

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)TẨU : 走

Cách đọc theo âm Onyomi:  そう

Cách đọc theo âm Kunyomi: はし

Cách Nhớ:

Dù bị đất bao phủ cũng vẫn chạy

Các từ thường gặp:

る(はしる):Chạy

ご馳(ごちそう):Chiêu đãi,khao

(だっそう):Sự đảo ngũ

(とうそう):  Sự bỏ trốn

(そうこう):Di chuyển

2)BỐI : 貝

Cách đọc theo âm Onyomi:  かい、がい

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 走、貝、病

Đây là hình con sò

Các từ thường gặp:

(かい):Con sò, ngao

殻(かいがら):Vỏ sò, vỏ hến

(まきがい):ốc vặn

(かいざいく):đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức làm từ con sò

3)BỆNH : 病

Cách đọc theo âm Onyomi:  びょう、ぺい、へい

Cách đọc theo âm Kunyomi: や、やまい

Cách Nhớ:

Bệnh nhân đang ngủ ở bệnh viện

Các từ thường gặp:

(びょうき):Bệnh

(びょういん):Bệnh viện

する(かんびょうする):Chăm sóc bệnh nhân

(きゅうびょう):Bệnh cấp tính bạo bệnh

(じゅうびょう):Bệnh nặng

む(やむ):Bị bệnh

(やまい):Sự ốm,sự có bệnh

(しっぺい):Bệnh tật

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 強、虫、持

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 病、休、買

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 銀、広、友

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: