Học chữ Kanji bằng hình ảnh 門、間、先

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 門、間、先Học chữ Kanji bằng hình ảnh 門、間、先

Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Môn : 門

Cách đọc theo âm Onyomi:  もん

Cách đọc theo âm Kunyomi: かど

Cách Nhớ:

Đây là hình của một cái cổng

です(もんのかたちです)

Các từ thường gặp:

(もん):Cổng

(せんもん):Chuyên môn

(せいもん):  Cổng chính

(ぶもん):Bộ môn, Khoa

(にゅうもん):Nhập môn

松(かどまつ):Cây nêu ngày tết

(めいもん):Danh môn, gia đình danh tiếng

2)Gian : 間

Cách đọc theo âm Onyomi: かん、 げん、 けん

Cách đọc theo âm Kunyomi: あいだ、 ま

Cách Nhớ:

Có thể nhìn thấy ông mặt trời ở giữa cổng

におえます(もんのあいだにおひさまがみえます)

Các từ thường gặp:

(あいだ):Ở giữa

(じかん):Thời gian

(にじかん):2 tiếng

(いっしゅうかん):1 tuần

う(まにあう):Kịp thời, vừa đủ

い(まちがい):Nhầm

(にんげん):Nhân loại, con người

(せけん):thế giới, xã hội

3)Tiên : 先

Cách đọc theo âm Onyomi:  せん

Cách đọc theo âm Kunyomi: さき

Cách Nhớ:

Chạy trước so với tất cả mọi người

だれよりもっています

Các từ thường gặp:

(せんせい):Giáo viên

(せんげつ):Tháng trước

(せんしゅう):Tuần trước

輩(せんぱい):Tiền bối, người đi trước

(せんじつ):Hôm trước

(せんぞ):Tổ tiên, ông bà

に(さきに):Trước

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 多、少、気

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 元、古、新

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、駅

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: