Học chữ Kanji bằng hình ảnh 青、白 、黒

Học chữ Kanji bằng hình ản青、白 、黒Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)THANH : 青

Cách đọc theo âm Onyomi:  せい, しょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: あお

Cách Nhớ:

60

Ngọn cỏ xanh và mặt trăng.

Các từ thường gặp:

(あお)/い(あおい): Xanh, màu xanh

(あおぞら): Trời xanh

(あおしんごう): Đèn xanh

(あおもり): Tỉnh Aomori

(せいねん): Thanh niên

(*まっさお): Xanh thẫm, xanh lè

(せいしゅん): Trẻ, tuổi xuân

2)BẠCH : 白

Cách đọc theo âm Onyomi:  はく, びゃく

Cách đọc theo âm Kunyomi: しろ, しら

Cách Nhớ:

61 2

Có một ngôi nhà màu trắng.

Các từ thường gặp:

(しろ)/い(しろい): Trắng, màu trắng

(しろくろ): Đen và trắng

い(おもしろい): Thú vị

(しらが/はくはつ): Tóc bạc, tóc sâu

(まっしろ): Trắng tinh

(はくし): Giấy trắng

(はくちょう): Thiên nga

(びゃくや): Thức trắng đêm

3)HẮC : 黒

Cách đọc theo âm Onyomi:  こく

Cách đọc theo âm Kunyomi: くろ

Cách Nhớ:

62

Nếu chúng ta đốt ruộng thì đất sẽ trở thành màu đen.

Các từ thường gặp:

(くろ)い(くろい): Đen, màu đen

(しろくろ): Đen trắng

猫(くろねこ): Mèo đen

板(こくばん): Bảng đen

(まっくろ): Đen kịt

(くろじ): Lãi, thặng dư

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 味、音 、楽

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 予、野 、茶

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 色、魚 、犬

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: