Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 髪 : Phát

Cách đọc theo âm Onyomi : ハツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : かみ

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Bạn () tôi có tóc dài ()

Các từ thường gặp:

かみ tóc
髪の毛 かみのけ tóc
洗髪 せんぱつ dầu gội đầu
散髪 さんぱつ cắt tóc
髪型 かみがた kiểu tóc
金髪 きんぱつ tóc vàng
黒髪 くろかみ tóc đen
白髪 しらかみ tóc trắng

2. 絵 : Hội

Cách đọc theo âm Onyomi : カイ, エ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 絵, 横, 当

Họ gặp () nhau và cùng thêu một bức tranh

Các từ thường gặp:

え hình ảnh
絵本 えほん sách có hình
絵の具 えのぐ sơn, mực (để vẽ)
絵画 かいが hội họa
油絵 あぶらえ tranh sơn dầu
墨絵 すみえ tranh mực
浮世絵 うきよえ tranh in từ bản gỗ khắc của Nhật bản (thịnh hành từ thời Edo)
似顔絵 にがおえ chân dung

3. 横 : Hoành

Cách đọc theo âm Onyomi : オオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : よこ

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 横, 当, 伝

Bọn trẻ đang chơi bên trong một cái hộp bên cạnh một cái cây ()

Các từ thường gặp:

よこ bên cạnh
横切る よこぎる cắt ngang qua
横断歩道 おうだんほどう đường đi cho người đi bộ sang đường
横断する おうだんする băng qua (đường)
横綱 よこづな Dây chão ngang hông (võ sí Sumo đeo)

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :