Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 髪 : Phát

Cách đọc theo âm Onyomi : ハツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : かみ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Bạn () tôi có tóc dài ()

Các từ thường gặp:

かみ tóc
かみのけ tóc
せんぱつ dầu gội đầu
さんぱつ cắt tóc
かみがた kiểu tóc
きんぱつ tóc vàng
くろかみ tóc đen
しらかみ tóc trắng

2. 絵 : Hội

Cách đọc theo âm Onyomi : カイ, エ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 絵, 横, 当

Họ gặp () nhau và cùng thêu một bức tranh

Các từ thường gặp:

え hình ảnh
えほん sách có hình
えのぐ sơn, mực (để vẽ)
かいが hội họa
あぶらえ tranh sơn dầu
すみえ tranh mực
うきよえ tranh in từ bản gỗ khắc của Nhật bản (thịnh hành từ thời Edo)
にがおえ chân dung

3. 横 : Hoành

Cách đọc theo âm Onyomi : オオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : よこ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 横, 当, 伝

Bọn trẻ đang chơi bên trong một cái hộp bên cạnh một cái cây ()

Các từ thường gặp:

よこ bên cạnh
る よこぎる cắt ngang qua
おうだんほどう đường đi cho người đi bộ sang đường
する おうだんする băng qua (đường)
綱 よこづな Dây chão ngang hông (võ sí Sumo đeo)

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 形, 吉, 結

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 当, 伝, 細

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: