You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 34

Luyện tập chữ Hán N3 bài 34

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 34 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 305 tới chữ Hán thứ 312. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 34

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 34

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

いをすること : (a. b. 貿易)

Đáp án
b. 貿易. Giải thích : 貿易 (boueki) có nghĩa là thương mại, mậu dịch, ngoại thương; い (urikai) có nghĩa là mua bán

が(a. b. )する。

Đáp án
b. . Giải thích : (kansei) có nghĩa là hoàn thành

を(a. b. )する。

Đáp án
a. . Giải thích : (keiken) có nghĩa là kinh nghiệm; (sensou) có nghĩa là chiến tranh

どもが(a. b. )した。

Đáp án
b. . Giải thích : (seichou) có nghĩa là sự trưởng thành, tăng trưởng

は(a. 易しかった b. しかった)。

Đáp án
a. 易しかった. Giải thích : 易しい (yasashii) có nghĩa là dễ, dễ dàng

が(a. む b. む)。

Đáp án
a. む. Giải thích : む (sumu) có nghĩa là kết thúc, hoàn tất

レストランを(a. b. )する。

Đáp án
a. . Giải thích : (keiei) có nghĩa là sự quản lý, kinh doanh

トラックで(a. b. 輸)する。

Đáp án
b. 輸. Giải thích : 輸 (yusou) có nghĩa là sự chuyên chở, sự vận tải

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. ちゅそう 2. しゅそう 3. すしょう 4. しゅしょう

Đáp án
4. しゅしょう. Giải thích : có nghĩa là Thủ tướng

貿易 1. もういき 2. ぼうえき 3. こうえき 4. かいいき

Đáp án
2. ぼうえき

 1. せんそう 2. たんそう 3. せんしょう 4. さんそう

Đáp án
1. せんそう

 1. かんけい 2. けんけい 3. けいかん 4. けいけん

Đáp án
4. けいけん

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

あいて 1. 2. 3. 4.

Đáp án
4. . Giải thích : có nghĩa là đối phương

たたかう 1. う 2. う 3. う 4.

Đáp án
2. う. Giải thích : う có nghĩa là chiến đấu, đấu tranh

そうだん 1. 2. 3. 4.

Đáp án
3. . Giải thích : có nghĩa là sự thảo luận, sự trao đổi

ゆしゅつ 1. 輪 2. 輸 3. 4.

Đáp án
2. 輸. Giải thích : 輸 có nghĩa là xuất khẩu

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 34. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: