Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

秋 : Thu

Onyomi : しゅう

Kunyomi : あき

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 秋
Cứ hễ tới mùa thu thì lúa tới kì gặt còn lá thì chuyển màu của lửa
Những từ thường gặp :

秋田県(あきたけん):tỉnh Akita

秋分の日(しゅうぶんのひ):ngày Thu phân

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục