Cấu trúc ngữ pháp わけではない wakedehanai, wake dehanai

Cấu trúc ngữ pháp わけではない wakedehanai, wake dehanaiCấu trúc ngữ pháp わけではない wakedehanai, wake dehanai

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp わけではない wakedehanai, wake dehanai

Cấp độ : N3

Cách chia :

Câu chia ở thể từ điển +わけではない

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý phủ định một phần suy ra một cách đương nhiên từ một sự việc trước đó. Mang nghĩa là “Không hẳn là..”, “không có nghĩa là..”.

このが嫌いわけではないが、べたくないだ。
Không phải là tôi ghét món ăn này, chỉ là không muốn ăn thôi.

このきだわけではないが、ができてしい。
Không hẳn là tôi thích công việc này nhưng được làm cũng với anh ấy là vui rồi

にぎやかな街にみたいわけではないが、舎より便なので、みますよ。
Không có nghĩa là tôi muốn sống ở thành thị náo nhiệt nhưng vì nó tiện lợi hơn ở quê nên tôi sẽ sống.

はおけないわけではないですが、しなきゃならないので、ちょっと。。。
Hôm nay không có nghĩa là tôi không thể đi được tiệc rượu nhưng vì tôi còn phải lái xe nữa nên….

このかばんは丈ではないなわけではないが、はちょっとうすいだろうか。
Không hẳn là chiếc cặp này không chắc mà nguyên liệu hơi mỏng thì phải.

Chú ý: Thường dùng chung với các từ ngữ như 「だからといって」、「に」、「に」
Trong một số trường hợp thì mẫu câu này là cách nói tế nhị, nói giảm phủ định.
Nhiều lúc được biến đổi thành 「わけでもない」

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

わけだ:wakeda
わけがない:wakeganai
というわけだ:toiuwakeda
わけではない:wakedehanai, wake dehanai
わけだから:wakedakara
というわけではない:toiuwakedehaani, toiu wakedehanai
わけても:waketemo
わけにはいかない:wakeniha ikanai, wakenihaikanai
ないわけにはいかない:naiwakeniwaikanai, naiwakeniha ikanai

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp わけではない wakedehanai, wake dehanai. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :